Bình chứa khí, chai chứa khí oxygen vỏ nhôm 0.4-40L

Hotline: 0916.33.2828

– Loại bình: Bình khí y tế vỏ nhôm 0,4-40L TPED / DOT / GB

– Chất liệu: Bể hợp kim nhôm

– Áp suất làm việc: 150-200bar

– Sản xuất theo tiêu chuẩn TPED ISO7866 để đảm bảo chất lượng.