Phần mềm ACCOUNTINGSUITE

Giới thiệu:

  • Là giải pháp kế toán đươc phát triển bởi các kỹ sư tại Silicon Valley và xây dựng trên nền tảng 1C:Enterprise hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế.
  • Giải pháp được Việt hóa thành công với thiết kế đơn giản, thuận tiện và thân thiện với người dùng
Hotline: 0916.33.2828

Tính năng:

  • Kế toán, hàng tồn kho
  • Kế toán tổng hợp
  • Kế toán bán hàng và mua hàng
  • Kế toán tiền mặt và tiền gửi
  • Báo cáo Tài chính và Hệ thống sổ kế toán