Phần mềm Document Management

Giới thiệu:

  • Là giải pháp tối ưu giúp quản lý tập trung toàn bộ thông tin phi cấu trúc của doanh nghiệp thông qua việc giải quyết đồng bộ các nhiệm vụ lớn.
Hotline: 0916.33.2828

Các mô-đun:

  • Quản lý văn bản đến và văn bản đi.
  • Lưu trữ hồ sơ.
  • Giao việc.
  • Phê duyệt đề xuất, tờ trình.
  • Kiểm soát thời hạn, ký luật thực hiện.