Phần mềm FINANCE & ACCOUNTING

Giới thiệu:

  • Là phần mềm kế toán với đầy đủ các phân hệ đáp ứng cho tất cả các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng...
  • Giải pháp được Việt hóa để phù hợp với chuẩn mực của kế toán Việt Nam.
Hotline: 0916.33.2828

Tính năng:

  • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu.
  • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
  • Kế toán tính giá thành sản phẩm
  • Kế toán vốn bằng tiền
  • Tự động hóa các thao tác cuối kỳ
  • Báo cáo tài chính và báo cáo quản trị
  • Giao diện hiện đại, thân thiện và dễ tùy biến theo yêu cầu của người dùng
  • Hỗ trợ Unicode