Phần mềm HRM & PAYROLL

Giới thiệu:

  • Là giải pháp Quản trị nhân sự hiện đại, linh hoạt, toàn cầu hóa.
  • Đáp ứng tối ưu các nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp, đồng thời vượt trội hơn, giải pháp đóng vai trò định hướng quản lý nhân sự theo hướng hiện đại, hiệu quả, đón đầu xu thế của các quốc gia phát triển.
Hotline: 0916.33.2828

Chức năng:

  • Thiết lập động cơ cấu tổ chức: Tập đoàn/ Tổng Công ty, Chi nhánh, Khối, Ban, Phòng, Tổ…
  • Thiết lập động tham số pháp lý hiện hành: mức lương tối thiểu chung/vùng, mức trích nộp bảo hiểm, thuế…
  • Thiết lập động công thức lương: tùy biến nhập công thức
  • Thiết lập động khuôn mẫu in: quyết định, hợp đồng…
  • Thiết lập động khuôn mẫu báo cáo
  • Thiết lập động khuôn mẫu email