Phần mềm Trade Management

Giới thiệu:

  • Là giải pháp chuyên dụng dành cho lĩnh vực thương mại, phân phối
  • Cho phép kết hợp các nhiệm vụ như: quản lý quy trình nghiệp vụ, phân tích và lập kế hoạch; giúp nâng cao hiệu quả cho việc quản lý doanh nghiệp
Hotline: 0916.33.2828

Các phân hệ chính:

  • Quản lý bán hàng
  • Quản lý mua hàng
  • Quản lý dòng tiền
  • Quản lý hàng tồn kho
  • Quản lý kho bãi